Open post radonduk för effektiv radonsanering

Effektiv radonsanering

Radon är en av de vanligaste orsakerna för uppkomst av lungcancer. Vid uppkomst av för höra halter av radon i bostäder och fastigheter där människor befinner sig under stor del av tiden måste detta saneras. Beroende på hur radonet tar sig i i fastigheten finns det lite olika metoder att sanera detta på. Om...

Open post

Industriprodukter i glasfiber

För de industrier som arbetar i utsatta miljöer gäller det att välja rätt material när det gäller både byggmaterial och olika produkter. Ibland kan exempelvis rostfritt stål eller betong inte vara de material som står emot påfrestningarna bäst. Då rekommenderas produkter producerade i glasfiber (GAP). GAP till olika typer av kemikalier bättre än något...

Open post

Bergvärme

Bergvärme utnyttjar den solvärme som lagrats i berg, jord, sjö eller grundvatten. Det är det uppvärmningsalternativ som ger stört energibesparing. Beroende på befintligt uppvärmningssystem går att att sänka värmekostnaderna med upp till 80%. Den låga driftkostnaden gör att investeringen snabbt återbetalar sig och du garderar dig bättre mot eventuella framtida energiprishöjningar. Bergvärme fungerar så...

Scroll to top