Skydda mobilen mot avlyssning

Skydda mobilen mot avlyssning

Möten kan bli avlyssnade genom att man till exempel hackar mobiltelefoner. En vanlig mobiltelefon är idag möjlig att avlyssna och spela in ljud från möten där känslig information diskuteras. Detta trots att mobiltelefonen sätts i viloläge. På så sätt kan privata möten riskera att bli avlyssnade. En avsiktlig inspelning som ska ligga till grund för minnesanteckningar riskerar att komma på avvägar och därmed spridas till obehöriga.

Idag ses hackade mobiltelefoner som en risk för informationsläckage vid möten. Med detta som bakgrund har link22 tagit fram produkten Shield som är en ljudisolerad låda med två högtalare vilken avger brus inne i lådan. Det är därför den brukar kallas bruslåda.

Shield ger ett bra skytt mot avlyssning och skapar samtidigt trygghet för alla mötesdeltagare. Produkten bidrar också till att möten blir effektivare eftersom mobiltelefoner tenderar att stjäla uppmärksamhet. De som väljer Shield gör det också för det signalerar att integritet och säkerhet tas på största allvar.

Shield används av bolag och myndigheter med höga krav på säkerhet. De förväntas kunna genomföra möten där risken för avlyssning är reducerad. Även aktörer med färre uttalade förväntningar på skydd mot avlyssning intresserar sig för Shield. Det kan vara kommuner, jurister, säkerhetsbolag, politiker, ambassader med flera. Shield används av mötesdeltagare på både interna och externa möten.

Kontakta link22 när du vill skydda dig mot att bli avlyssnad via mobilen.

Rulla till toppen