Bergvärme

Bergvärme utnyttjar den solvärme som lagrats i berg, jord, sjö eller grundvatten. Det är det uppvärmningsalternativ som ger stört energibesparing. Beroende på befintligt uppvärmningssystem går att att sänka värmekostnaderna med upp till 80%. Den låga driftkostnaden gör att investeringen snabbt återbetalar sig och du garderar dig bättre mot eventuella framtida energiprishöjningar.

Bergvärme fungerar så att ett eller två hål borras ner i berggrunden. Borrhålet är normalt 100-200 meter djupt. I hålet sänks sedan ett rör ner så att vätska kan cirkulera via en värmepump. Vätskan värms upp av berggrunden och leds upp. Med hjälp av en kompressorteknik utvinns värmen i bergvärmepumpen,  och distribuerar ut värmen i husets värme- och varmvattensystem.

Det är mycket viktigt att djupet på borrhålet är anpassat till fastighetens behov, så att den energi som tas från berget inte är större än den energi som tillförs. Då hinner berget återhämta sig. Om det inte hinner göra det sjunker temperaturen i berget och värmepumpens effektivitet påverkas negativt.

Fördelarna med bergvärme är att den klarar hela husets värme- och varmvattenbehov, ger den största ekonomiska besparingen samt är bekväm, miljövänlig och underhållsfri. En annan stor fördel är att den går att nyttja åt motsatt håll på sommaren, så att det går att utvinna så kallad bergkyla.

Rulla till toppen