radonduk för effektiv radonsanering

Effektiv radonsanering

Radon är en av de vanligaste orsakerna för uppkomst av lungcancer. Vid uppkomst av för höra halter av radon i bostäder och fastigheter där människor befinner sig under stor del av tiden måste detta saneras.

Beroende på hur radonet tar sig i i fastigheten finns det lite olika metoder att sanera detta på. Om radongasen kommer från det byggnadsmaterial som används i väggarna är det enklaste och med effektiva sättet att använda sig av en så kallad radonduk.

En radonduk fungerar som en vanlig tapet som enkelt klistras på väggen. Den blir så pass tät att radonet inte kan ta sig igenom den och ut i rummet. Detta är klart mycket mer effektivt jämfört med exempelvis radonsanering genom ventilation. Dessutom är det mycket mindre energikrävande jämfört med att tvingas ha fläktar igång som drar ström och även drar ut varmluft från fastigheten.

När radonduken är monterad och klar är det sedan enkelt att sätta vanlig tapet på den eller bara måla väggarna.

Rulla till toppen