Smart el med KL Industri

Ledande leverantör av nätstationer

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer. I sin produktion erbjuder de såväl inomhus- som utomhusbetjänade stationer i både plåt och betong.

Med sitt kompletta program av nätstationer erbjuder företaget i sitt standardutförande stationer för spänningsnivåer upp till 24 kV och transformatorer för upp till 2 × 1250 kVA. Deras utomhusbetjänade nätstationer i plåt bär transformatorerna ända upp till 2 × 2800 kVA. Som ett komplement till sina ordinarie nätstationer producerar de dessutom mobila stationer.

Företaget grundades 1946 och produktionen är belägen i Finspång, Östergötland. Med fokus på säkerhet och design utvecklar KL Industri hus av plåt och betong som skydd för avancerad elektrisk utrustning för mellanspänningsnätet. Den viktigaste målgruppen är kunder i Norden som efterfrågar driftsäkra installationer inom elnät och eldistribution.

De senaste åren har utvecklingen i samhället gått fort, vilket även gör att kraven ökar även inom elindustrin. Det gör att företaget anpassar sina produkter för smarta elnät, som blir allt vanligare. Utöver detta arbetar KL Industri även mot exempelvis vindkraftverk och solel.

Rulla till toppen